Songs of freedom

Dagens populærmusikk har sine røtter i de afro-amerikanske slavenes sanger.

Dette var sanger som i stor grad ble brukt ute på plantasjene. Slavedriverne gav tillatelse til bruk av sang, fordi de fikk et inntrykk av at dette skapte en høyere arbeidsmoral og at det holdt slavenes mot oppe til å gjøre en bedre innsats. Dette var i stor grad riktig, men sangene hadde også en annen funksjon. Sangene ble ofte skapt og utviklet i øyeblikket og fungerte som et kommunikasjonsmiddel for slavene. Tekstene refererte ofte til himmelsk håp og frelse, men sannheten var at dette var koder for flukt, og tekstene fungerte ofte som kart og til logistikkplanlegging.

 

Frank Scott har samlet en del sanger som ble skapt av afro-amerikanske slaver og presenterer disse i konsertform. Konserten inneholder også andre sanger som er relatert til fangenskap i amerikanske forhold på 18- og tidlig 1900-tall.

 

Konserten kan gjennomføres i ulike formater med ulike konstellasjoner, alt etter lokalets og arrangørens behov og ønsker. Korte konserter kan gjøres helt alene med piano, og større konserter gjøres sammen med flere musikere.

 

Ta gjerne kontakt på 908 35 227 eller frank@frankscott.no for mere info og booking.

© Copyright. All Rights Reserved.