Home

Velkommen!

Nå har jeg nådd det øyblikket jeg har ventet på i 50 år. Ser man bort i fra noen få barneår, har jeg viet hele mitt liv til å skrive tekster, komponere, produsere og utøve musikk. Mange  kaller meg en musikalsk potet eller kamelon, fordi jeg beveger meg innom de fleste utrykk, og har vel fått lite fotfeste i noen spesifikk genre.

Nå når jeg beveger meg i den magiske 50-årsalderen, ønsker jeg å finne feste i de blåe toner. Jeg har vanskelig for å definere hvilken genre. Mens tekstene er bygd opp over en trøndersk tradisjon, har det musikalske uttrykket forankring  i amerikansk musikktradisjon.

 

Jeg jobber med et album, som vil bli publisert i løpet av 2019. Denne utgivelsen har vært en lang prosess, der noen av tekstene går helt tilbake til 90-tallet.

 

Jeg jobber også med diverse musikalske prosjekt som "Amerikakofferten", "Skolesangboka" , og tar gjerne på meg oppdrag som pianoentertainer.

 

© Copyright. All Rights Reserved.